Việc xuất bản landingpage lên nền tảng Wordpress giúp việc đồng bộ trở nên dễ dàng hơn và thuận tiện hơn trong việc quản lý và liên kết giữa các trang trong website. Cùng xem cách thực hiện nha!
Landingpage được thiết kế theo bố cục để dẫn dắt khách hàng tìm hiểu lần lượt những thông tin về sản phẩm và từ đó giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng. Mỗi trang landingpage chỉ chứa nội dung về một sản phẩm hoặc dòng sản phẩm cụ thể, được thiết kế theo bố cục và kêu gọi hành động phù hợp với từng dòng sản phẩm