Call Now - Gọi nhanh là nút để khách hàng gọi cho anh chị hoặc doanh nghiệp khi có nhu cầu tư vấn về một dịch vụ hoặc một vấn đề nào đó. Đây được xem là giải pháp thiết yếu mà một webiste cần có. Tuy nhiên, nó cũng không quá khó để thực hiện.
Nhúng Facebook Messenger vào Website đơn giản chỉ với vài bước, không plugin, không cầu kỳ khó khăn, đơn giản dễ thực hiện. Nếu bạn không biết về code cũng làm được