Những lời khuyên khi tiến hành A/B Testing (Phần 1 - Những điều nên làm)

06/10/2021

Những lời khuyên khi tiến hành A/B Testing (Phần 1 - Những điều nên làm)

1. Thời Gian Thực Hiện Phù Hợp:
Thời gian chạy A/B Testing phải phù hợp, không quá dài cũng không quá ngắn. Nếu thời gian chạy test quá ngắn sẽ anh/chị sẽ không đủ thông số để đưa ra quyết định chính xác. Nhưng nếu chạy quá dài thì cũng không tốt nếu bản thử nghiệm không tốt có thể làm ảnh hưởng đến tỉ lệ chuyển đổi và doanh số của anh/chị
2. Sự Đồng Hành:
Việc nhớ giao diện trải nghiệm ứng với từng khách hàng rất quan trọng trong việc triển khai A/B Testing. Trong suốt quá trình diễn ra a/b test, dù khách hàng có ra vào landing page bao nhiêu lần thì vẫn phải vào đúng và chỉ duy nhất 1 giao diện landing page. Tránh không để trải nghiệm khách hàng bị ảnh hưởng khi anh/chị đang test nhiều mẫu cùng lúc. Giải pháp tối ưu cho vấn đề này là Cookies
3. Test Nhiều Lần:
Có một sự thật là không phải đợi test A/B nào cũng cho hiệu quả tốt. Chính vì thế, anh/chị cẩn thực hiện test nhiều lần với tối đa các giả thuyết mà anh/chị cho rằng là đúng.
4. Khác Biệt Giữa Mobile và Desktop:
Như trong nhiều bài viết trước có đề cập, giao diện Mobile và Desktop thường khác nhau và phải được tối ưu để phù hợp với trải nghiệm người dùng. Chính vì vậy, anh/chị cũng cần lưu ý về thông số trên cả 2 giao diện để có thể tối ưu cho phù hợp
 

THEO DÕI NGUYỄN VĂN ĐÌNH TRÊN MẠNG XÃ HỘI

0937 95 27 26
1
Bạn cần hỗ trợ?