Tạo menu và nút bấm liên kết với section

16/04/2020

Tạo menu và nút bấm liên kết với section

Section là một đoạn trong website nói về một nội dung cụ thể như mô tả, giới thiệu, đặt hàng... Những section được tạo riêng biệt để dễ quản lý trong quá trình thiết kế website hoặc landing page. Một website hoặc landing page có thể có nhiều section chứa những nội dung khác nhau làm nên một trang hoàn chỉnh. Khách hàng hoặc người xem muốn tìm đến đoạn nội dung cần thiết thường phải lướt từ đầu đến cuối để tìm đoạn cần xem. Như vậy, sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm 

Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cách thêm menu hoặc nút bấm để liên kết với Section và từ đó khách hàng hoặc người xem dễ dàng tìm đến Section có nội dung mình cần xem.

Xem thêm: Thêm bản đồ ( Google Map ) vào Landing Page

THEO DÕI NGUYỄN VĂN ĐÌNH TRÊN MẠNG XÃ HỘI

0937 95 27 26
1
Bạn cần hỗ trợ?